Ispis
Hitova: 2407
LOGO COLOUR MITOMEDU Španjolskoj, u gradu Gironi, 10. i 11. listopada 2017. godine održan je sastanak partnera na projektu INTERREG Mediteran „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+ (Modeli integriranih oblika turizma na Mediteranu plus).
 
 
 
 
Sastanku su prisustvovali sljedeći predstavnici partnera: Region of Tuscany (Italija), Association of Tuscan Municipalities – ANCI (Italija), National Research Council – Institute of Biometerology - CNR-IBIMET (Italija), Larnaca – Famagusta District Development Agency - ANETEL (Cipar), Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe - CRPM (Francuska), Public Enterprise for the Management of Tourism and Sport of Andalusia (Španjolska), The Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism - NECSTouR (Belgija) i University of Girona (Španjolska) kao domaćin.
 
 
Predstavnice Instituta dr. sc. Kristina Brščić, dr. sc. Danijela Poljuha i Tina Šugar, mag.ing.agr. prezentirale su informacije o destinacijama i plažama u Istri koje su odabrane za provođenje aktivnosti projekta, odnosno mjerenje pokazatelja održivosti u odredištu i implementaciju modela „Zelene plaže“. Ukratko je prezentirana provedba anketiranja i sve do sada realizirane aktivnosti.
 
 
U okviru radnog sastanka partnera prezentirane su provedene aktivnosti svih partnera, predstavljena je konačna lista indikatora za pilot aktivnost 1 i revidirana GAP analiza, a prezentirana je i otvorena platforma koja će služiti za prikupljanje i prezentaciju pokazatelja održivog turizma u odabranim odredištima. U okviru pilot aktivnosti 2 raspravljalo se o kriterijima za implementaciju modela „Zelene plaže“ i bodovanju istih. Predstavljeni su projekti koji se bave tematikom održivosti, i sve aktivnosti vezane uz organizaciju događanja koja promoviraju važnost održivog razvoja turizma.

Girona 10 i 11 10 2017

MITOMEDGIRONA 1