Ispis
Hitova: 3641

diploma12.06.2014. dr.sc. Ana Težak Damijanić obranila je doktorsku disertaciju naslova "Zdrav životni stil - odrednica vrijednosti za potrošače na turističkom tržištu". Doktorska disertacija obranjena je pred stručnim povjerenstvom u sastavu:

 

1. Prof.dr.sc. Ivan Mencer, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci - predsjednik
2. dr.sc. Bruno Grbac, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Rijeci, mentor - član
3. dr.sc. Marcel Meler, redoviti profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, mentor - član
 
Za više informacija o ovom zanimljivom doktoratu možete kontaktirati dr.sc. Anu Težak Damijanić