Ispis
Hitova: 5390

Plant breeding 2013U Svetom Martinu na Muri biti će od 06. – 88. studenog 2013, u organizaciji Hrvatskog agronomskog društva i Europskog udruženja sjemenara (European seed association) održaan 6. međunarodno – znanstveni stručni skup radnog naslova „Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo“. Kao i prethodnih godina Institut za poljoprivredu i turizam i dr.sc. Dean Ban članovi su organizacijskog odbora ovog skupa. Ponosni smo da imamo mogućnosti svojim aktivnostima doprinijeti sadašnjem i budućem jačanju ovog eminentnog i za Republiku Hrvatsku značajnog znanstveno – stručnog skupa.

Više o detaljima, registraciji sudionika i događanjima pročitajte u PROGRAMU rada ovog skupa.