Laboratorij opcenitoNa osnovi nadzora od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) tijekom svibnja 2013. godine, prošireno je područje akreditacije Prehrambeno - biotehnološkog i Vinarskog laboratorija Instituta za poljoprivredu i turizam prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007; Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija za provedbu fizikalno-kemijskih ispitivanja maslinovog ulja, mošta, vina, drugih proizvoda od mošta i vina te voćnih vina te senzorske analize djevičanskog maslinovog ulja i vina. U ime HAA, ocjenjivanje su tijekom 2 dana provela dva ocjenitelja i dva stručna eksperta HAA.

 

 

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij povećao je broj akreditiranih metoda na sve metode potrebne za određivanje kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja (13 metoda fizikalno - kemijskog ispitivanja i metoda senzorskog ocjenjivanja) koje propisuje važeća zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj, Europskoj Uniji i svijetu (Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina NN 07/09, Uredba Europske Komisije (EZ) 2568/91 s izmjenama i dopunama, te važeći dokumenti Međunarodnog savjeta za maslinu (COI, IOC)). Navedeno ga čini najkompetentnijim laboratorijem u Republici Hrvatskoj i jedinim kojemu je dodijeljena potvrda o akreditaciji za sve propisane metode. Prehrambeno – biotehnološki laboratorij je od rujna 2012. godine ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratorij za provođenje analize maslinovog ulja za potrebe službenih kontrola maslinovih ulja na hrvatskom tržištu. Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja Instituta također je ovlašten od ožujka 2013. godine kao službeni panel za provođenje senzorskog ocjenjivanja djevičanskih maslinovih ulja na hrvatskom tržištu i u ovom trenutku je jedini takav panel u Hrvatskoj.

 

Više informacija moguće je dobiti od voditeljice Prehrambeno – biotehnološkog laboratorija Marine Lukić, dipl. ing. preh. tehn. i/ili voditeljice Panela Instituta dr. sc. Karoline Brkić Bubola, ili na stranicama Instituta.

 

Vinarski laboratorij proširio je područje akreditacije na ukupno 13 metoda fizikalno-kemijske analize te metodu organoleptičnog (senzornog) ocjenjivanja vina i voćnih vina, koje propisuje trenutno važeća zakonska regulativa u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji (Uredba Komisije (EEZ) br. 2676/90, O.I.V. Compendiumof International Methodsof Wineand Must Analysis, Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (N.N. 106/04 i N.N. 137/12)). Navedeno Vinarski laboratorij Instituta čini jednim od najkompetentnijih laboratorija takvog tipa u Republici Hrvatskoj i šire, te jednim od rijetkih u široj regiji koji u području akreditacije ima metodu senzornog ocjenjivanja vina.

 

Više informacija moguće je dobiti od voditelja Vinarskog laboratorija dr. sc. Igora Lukića i/ili predsjednice Povjerenstva za senzorno ocjenjivanje vina dr. sc. Sanje Radeke, ili na stranicama Instituta.