diplomaMarinela Dropulić Ružić znanstvena novakinja Instituta za poljoprivredu i turizam, doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temi: „Doprinos menadžmenta ljudskih potencijala uspješnosti hotelskih poduzeća“ pred tročlanim Povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Nina Pološki Vokić, prof.dr.sc. Nevenka Čavlek, dr.sc. Sanja Čižmar.

Doktorski rad se bavi problematikom doprinosa menadžmenta ljudskih potencijala uspješnosti hotelskih poduzeća koja je nedostatno istraživana problematika kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Uz sekundarno istraživanje provedeno je zahtjevno primarno istraživanje koje je uključivalo tri skupine ispitanika: 1) menadžere za ljudske potencijale u hotelskim poduzećima, 2) djelatnike hotelskih poduzeća, 3) stručnjake iz menadžmenta ljudskih potencijala u hotelskoj djelatnosti, sve s ciljem razvijanja višerazinskog teorijskog modela koji bi objasnio utjecaj menadžmenta ljudskih potencijala na financijsku uspješnost hotelskih poduzeća te njegovog empirijskog testiranja.

Uz različite statističke metode, te postupak triangulacije u radu je korišten i matematički model neizrazitog zaključivanja (engl. fuzzy inference systema) kao prvi takav pokušaj izrade agregatne ocjene uspješnosti prakse menadžmenta ljudskih potencijala u hotelskim poduzećima.

U pojedinim analizama su sudjelovali i stručnjaci za ljudske potencijale iz Poslovne škole Stratchlyd Sveučilišta iz Glasgowa gdje je autorica boravila 2,5 mjeseca u cilju unaprjeđenja nacrta istraživanja, a gdje je imala priliku raditi s renomiranim profesorima iz područja upravljanja ljudima u turizmu.

Ključni zaključak rada je da menadžment ljudskih potencijala izravno utječe na rezultate menadžmenta ljudskih potencijala mjerene na individualnoj razini, a potom na rezultate menadžmenta ljudskih potencijala mjerene na organizacijskoj razini te u konaćnici na financijsku uspješnost hotelskih poduzeća. Rad je uz znanstveni doprinos ovoj temi, polučio brojne empirijske doprinose, ali i aplikativne rezultate koji mogu biti korisni menadžmentu ljudskih potencijala u hrvatskim hotelskim poduzećima.