Science-et-Vie-Les-etapes-de-la-vinificationPozivmao Vas na radionicu radnog naslova „NOVE MOGUĆNOSTI U VINIFIKACIJI BIJELIH, ROSE I CRNIH VINA“, koja će se u organizaciji našeg Instituta, "Ireks Arome" d.o.o. Zagreb i tvrtke "MIKOM" d.o.o. iz Pazina, održati u prostorijama Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču dana 19.06.2013.

 

Detaljnije o radionici, prijavama, kontaktima i ostalim oko njene organizacije pročitajte u  PROGRAMU