Anita Pazin 2013U pazinskiom Kaštelu 23.05.2013. u sklopu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. do 2015. održana je radionica s temom „akcijskog plana za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području (2013 - 2020.). Ministarstvo poljoprivrede imenovalo je u svibnju 2012. radnu skupinu radi prikupljanja podataka o ženama u ruralnim područjima.

Članovi „Radne skupine za promicanje i unapređenje uloge i statusa žena u ruralnom području” sačinjavaju nastavno i znanstveno osoblje svih Ustavova Republike Hrvatske koje se dotiču poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ispred Instituta za poljoprivredu i turizma u radnoj skupini sudjelovala je dr.sc Anita Ilak Peršurić. Tijekom radnih sastanaka članovi radne skupine kreirali su akcijski plan koji sadržava 13 mjera za bolji status žena u ruralnom području.

Namjera je kroz 4 radionice (od kojih je prva bila u Istarskoj županiji) dati javnosti na uvid i raspravu predložene mjere. Temeljem novih prijedloga sudionika radionica i šire javnosti nastojati će se odabrati najrelevantnije mjere za žene u ruralnom području. Ministarstvo poljoprivrede biti će nositelj daljnje procedure prema Hrvatskom saboru i kontrolni mehanizam primjene usvojenih mjera.

 Za sve dodatne informacije o radu ove radne skupine obratite se dr.sc. Aniti Silvani Ilak Peršurić.