Ispis
Hitova: 4860

park suma iptpo 3Šuma kraj Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču i Srednje škole Mate Balote posađena je prije više od 100 godina. Desetljećima neopravdano zaboravljena i zapuštena čekala je strpljivo i došla na red. Institut pokreće inicijativu čišćenja i uređenja šume s konačnim ciljem postavljanja poučne staze namijenjene djeci svih uzrasta kao i odraslima koji vole prirodu. S obzirom na lokaciju. Najveći interes za realizaciju projekta imaju ustanove Dječji vrtić Radost, SŠ Mate Balote i OŠ Poreč, te su stoga uključene u aktivnosti uređenja. Osim toga, možemo sa zadovoljstvom reći da imamo i financijsku, stručnu, organizacijsku i praktičnu podršku Grada Poreča, Zdravog Grada, Usluge, Hrvatskih šuma - Poreč i javne ustanove Nature Histrice.

 Planira se uređenje šume u fazama:

park suma iptpo 11. Nužna sječa stabala

2. Čišćenje šume

3. Planiranje zemlje

4. Uređenje poučne staze u šumi

5. Dosađivanje stabala i ostalih biljaka.

Odabir stabala za nužnu sječu obavljen je u suradnji s Hrvatskim šumama. Prva faza sječe stabala počela je u utorak (19.03.13). Slijede ostale faze, a u tijeku je i osmišljavanje sadržaja staze i izrada panoa. Poučna staza bit će postavljena na način da omogući i realizaciju dijela školskog i predškolskog edukativnog programa u prirodi, a njeno otvaranje planira se za mjesec svibanj. Uređenje će biti obavljeno na način da se sačuva maksimalni broj biljnih vrsta. Sukladno mogućnostima u jednu od faza uređenja bit će uključena i djeca triju obrazovnih ustanova. Projekt je namijenjen prvenstveno djeci i građanima našeg grada, ali ukoliko se prepozna i turistička vrijednost, predviđene tabele na stazi bit će prevedene i na više jezika.

park suma iptpo 2S obzirom da se radi o šumi koja se zajedno sa školskim parkom Srednje škole i parkom kraj autobusne stanice povezuje s botaničkim vrtom iz perioda austrougarske, ona ima i povijesnu i florističku vrijednost. U sklopu ove akcije podrobnije se istražuje i povijest botaničkog vrta te osoba koje su davno prepoznale botaničku vrijednost ovog podneblja kao što su Matteo i Roberto Calegari, Karlo Hugues itd. U tom dijelu nam pomažu stručnjaci Zavičajnog muzeja Poreštine. Važnost akcije prepoznata je i na nacionalnoj razini, te su Institut i SŠ Mate Balote pozvani da predstave akciju u mjesecu svibnju u tjednu Botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske.

 

Obavještavat ćemo javnost o tijeku akcije i naravno vidimo se svi na otvaranju.

 
Ako razmišljaš godinu unaprijed, posij biljku,

 Ako razmišljaš desetljeće unaprijed posadi stablo,

 Ako razmišljaš stoljeće unaprijed obrazuj ljude.


(kineska poslovica)