VIP Maslina 2U sklopu projekta Agronomsko i ekonomsko vrednovanje konsocijacije maslina - dalmatinski buhač, voditelja dr.sc. Deana Bana, započela je priprema terena za sadnju edukacijsko – pokaznog nasada masline i dalmatinskog buhača na Pokusnom poljoprivrednom imanju Instituta za poljoprivredu i turizam. Priprema je započela meliorativnom gnojidbom i dubinskim frezanjem terena, a proizvodnja u planiranom nasadu će se provoditi prema načelima ekološke poljoprivrede.

O daljnjima aktivnostima i radu na ovom iznimno zanimljivom projektu izvještavati ćemo Vas na našoj WEB stranici i putem medija.

Članak: Glas Istre 01.02.2013.

VIP Maslina 1 VIP Maslina 3.5VIP Maslina 3VIP Maslina 4