Znanstvena Istra 2Sukladno novoj dinamici umrežavanja institucija u našoj županiji u srijedu 30. siječnja 2013., u Institutu za poljoprivredu i turizam održan je drugi sastanak Koordinacijske skupine znanstvenih i istraživačkih institucija i s njima funkcionalno povezanih subjekata.

 

 

Sastanku su bili prisutni:

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč - dr. sc. Dean Ban, dr. sc. Barbara Sladonja
Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. - dr. sc. Boris Sabatti, dr. sc. Danijela Poljuha

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - prof. dr. sc. Robert Matijašić

Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora, Rovinj - dr. sc. Renato Batel, dr. sc. Romina Kraus

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. - Graciano Prekalj, Jasenka Kapuralin

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije - Milan Antolović,

Opća bolnica Pula - prim. mr. Lems Jerin, dr. med.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Aleksandar Stojanović, dr. med. spec. epidem.

Gradonačelnik grada Buzeta mr.sc.Valter Flego


Znanstvena Istra 1Ovaj je sastanak drugi vrlo važan korak u planskom povezivanju znanstvene infrastrukture na razini Županije s ciljem maksimalnog i koordiniranog iskorištenja postojećih ljudskih i materijalnih resursa. Tijekom sastanka definirane su konkretne aktivnosti i koraci koji će se poduzeti u cilju uspostave učinkovite suradnje institucija.
Svi dogovori usmjereni su prema cilju planskog povezivanja laboratorija i znanstvene infrastrukture u svrhu boljeg iskorištenja materijalnih I ljudskih resursa na razini Istarske županije.


Znanstvena Istra 3Sukladno tome definirani su naredni koraci usmjereni ka uspostavi konretne suradnje između institucija te povezivanju s gospodarskim sektorom i to
na način da se oformi baza podataka institucija u obliku web forme koja će biti dostupna svim članovim Koordinacijske skupine. U narednoj fazi razmotrit će se načini informiranja javnosti o komercijalnim aktivnostima institucija te uslugama za potencijalne korisnike na području Istarske županije. U svakoj instituciji imenovat će se kontakt osoba zadužena za komunikaciju unutar Koordinacijske skupine te informiranje unutar svoje institucije o aktivnostima svih članova skupine.

Na koncu tijekom 2013. godine sve institucije izradit će kratku strategiju svojega razvoja, a sve će se strategije uskladiti i objediniti u zajedničku strategiju Istarske županije.

Održavanje sljedećeg sastanka predviđeno je početkom ožujka 2013. u Agenciji za ruralni razvoj Istre - AZRRI u Pazinu.