ZadoConsumeless Plus logovoljstvo nam je pozvati Vas na radionicu u okviru projekta ConsumeLess Plus u organizaciji Instituta za poljoprivredu i turizam i Turističke zajednice središnje Istre koja će se održati 9. veljače 2022. godine na Pučkom otvorenom učilištu Pazin na adresi Šetalište Pazinske gimnazije 1.

Radionice su namijenjene smještajnim objektima, kafićima, restoranima, trgovinama hranom i rukotvorinama, hotelima te odmaralištima na plaži koji su zainteresirani saznati više o ConsumelessMed oznaci i uključiti se u projekt radi dobivanja ConsumelessMed oznake. Svi oni koji zadovolje određene kriterije i steknu ConsumelessMed oznaku imaju pravo  biti promovirani na ConsumelessMed platformi: https://www.consumelessmed.org

naturallyU četvrtak, 27. siječnja 2022. održan je virtualni sastanak suradnika na projektu „PRirodA kao SAVEZnik: Strane biljne invazivne vrste kao izvor farmaceutika – NATURALLY“. Sastanku su prisustvovali suradnici iz Centra za istraživanje materijala METRIS, Biotehničkog fakulteta s Univerziteta iz Ljubljane (Slovenija) te Instituta za poljoprivredu i turizam. Cilj sastanka je bio predstavljanje dosadašnjih aktivnosti projekta, prvih rezultata te dogovor oko daljnjih koraka i faza realizacije projekta.

Znak Instituta

Pozivamo zainteresirane ponuditelje da nam dostave ponudu temeljem Poziva na dostavu ponuda za nabavu Usluga hotelskog smještaja s popratnim ugostiteljskim uslugama za rad na projektu Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, u okviru projekta „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.1.01.0005. - Radni paket - Diseminacija

1. Poziv na dostavu ponuda i dokumentacija za nadmetanje - Usluge hotelskog smještaja s popratnim ugostiteljskim uslugama - Prva izmjena

Za sve dodatne informacije u ovom postupku jednostavne nabave možete nazvati telefonom na broj +385 52 408 333 u vremenu od 08 – 16 sati svakog radnog dana ili poslati upit na e-mail: ninoslav@iptpo.hr

Sukladno upitima gospodarskih subjekata te temljem stavka 1. Uputa ponuditeljima - Rok za dostavu ponuda produljuje se temljem izmjena dokumentacije za nadmatenje sukladno pismenim zahtjevima za izmjenom poslanim od strane gospodarskih subjakata.

Rok za dostavu ponuda je 03.02.2022. u 14,00 sati.

Novi rok za dostavu ponuda je 07.02.2022. u 14,00 sati

Hvala na sudjelovanju.

 

 

Znak Instituta

Institut za poljoprivredu i turizam obavještava javnost o rezultatima otvorenog postupka javne nabave objavljene pod rednim brojem objave 2021/S 0F2-0037843  od 18.10.2021. u EOJN sustavu, s predmetom nabave - "Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade instituta, izgradnju gospodarske zgrade i adaptaciju postojeće zgrade s pristupnom infrastrukturom", na projektu "Znanstvena platforma za istraživanje i razvoj inovacija u održivoj poljoprivredi - dogradnja i opremanje Instituta za poljoprivredu i turizam", KK.01.1.1.09.0030, u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekta", referentne oznake: KK.01.1.1.09.

ODLUKA O ODABIRU - HELION GROUP d.o.o.

 

Consumeless Plus logo

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na radionice u okviru projekta ConsumeLess Plus. Radionice će se održati u Pazinu, Labinu, Puli, Rovinju, Poreču i Novigradu. Na radionicama će se ukratko predstaviti  projekt ConsumeLess Plus, kriteriji za dobivanje ConsumlessMed oznake te ConsumelessMed platforma. Radionice su namijenjene smještajnim objektima, kafićima, restoranima, trgovinama hranom i rukotvorinama, hotelima te odmaralištima na plaži koji su zainteresirani saznati više o ConsumelessMed oznaci i uključiti se u dobivanje ConsumelessMed oznake. Svi oni koji žele oznaku i zadovolje kriterije ConsumelessMed oznake bit će promovirani na ConsumelessMed platformi: https://www.consumelessmed.org/.

LOGO COLOUR INHERITPartneri Interreg MED projekta “INHERIT: Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” pozivaju javna tijela u mediteranskoj regiji da sudjeluju u ovom otvorenom pozivu za uspostavu INHERITURA područja. INHERIT partneri, s ciljem pružanja potpore mediteranskim područjima koja provode i implementiraju prakse održivog turizma, poziva javna tijela koja imaju ingerenciju nad obalnim područjima da se apliciraju za INHERITURA oznaku i uspostavu INHERITURA područja. U nastavku pročitajte tekst - POZIVA

LOGO COLOUR INHERITDana 22. prosinca 2021. godine u Centru za posjetitelje Parka prirode Učka na Poklonu, održan je sastanak s predstavnicima Parka prirode Učka, Javne ustanove Priroda, Turističke zajednice Kvarner, Turističke zajednice općine Kršan, Turističke zajednice općine Lovran te Turističke zajednice općine Mošćenička draga. na sastanku je bila prisutna i direktorica TZ Kvarner koja je ujedno i INHERITURA ambasador. 

intereg mediteran logoDana 16. i 21. prosinca 2021. održane su aktivnosti na projektima WINTER MED i INCIRCLE. Dana 16. prosinca 2021. godine, održana je online radionica pod nazivom „Održivost kao ključ razvoja turističke destinacije“ u organizaciji Hrvatske turističke zajednice, a nastavno na dugogodišnji projekt Europske komisije „European Destinations of Exellence“ (EDEN).

Znak InstitutaPostupak jednostavne nabave sufinanciran je temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja donesenom temeljem Javnog poziva za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja, upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2021. godini (KLASA: 640-04/21-01/00002, URBROJ: 533-03-21-0001) od 2. rujna 2021. godine.
 

LOGO COLOUR INHERITDana 16. i 17. prosinca 2021. godine, u Ninu i Splitu, održani su sastanci u sklopu aktivnosti 6.5, projekta Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja - INHERIT u organizaciji Ministarstva turizma i sporta RH. Aktivnost je usmjerena na osnivanje INHERITURA savjetodavne službe od strane Instituta za poljoprivredu i turizam i Ministarstva turizma i sporta RH. INHERITURA savjetodavna služba, bit će osnovana u suradnji s predstavnicima turističkog sektora, koji će djelovati kao INHERITURA ambasadori. Zajedno će ponuditi konzultacije trećim stranama zainteresiranim za INHERIT pristup, usmjeravajući ih kako uspostaviti INHERITURA područja na vlastitom teritoriju, kapitalizirajući dosadašnje iskustvo INHERIT-a.

Logo iptpoDana 22. listopada 2021. godine objavljen je natječaj u NN 114/2021, u Glasu Istre, na službenoj internetskoj stranici Instituta (www.iptpo.hr), na oglasnoj ploči Instituta, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Euraxess Jobs Portal Team, za zapošljavanje asistenta, 1 izvršitelj/ica, na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme do 4 godine, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, za rad na projektu „Agrobioraznolikost – osnova za prilagodbu i ublažavanje posljedica klimatskih promjena“, primljen je Tvrtko Karlo Kovačević, mag. ing. techn. aliment.

Potkategorije