Sezona terenskog rada je napokon otvorena! 😃 Bile smo u Nacionalnom parku Krka kako bi odredile potencijalna područja za testiranje djelovanja novog preparata protiv pajasena (Ailanthus altissima).

Pajasen je postao veliki problem na staništima jer istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi, te uništava kulturnu baštinu i druge građevine izuzetno jakim sustavom korijena. U Nacionalnom parku vrlo često se nalazi uz puteve, željeznicu koja prolazi jednim dijelom Parka, uz tok rijeke Krke i ceste koje vode do Parka.

Ova aktivnost je samo dio velikog projekta LIFE CONTRA Ailanthus kojeg provode vrijedne kolegice iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH. Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/life-contra-ailanthus-uspostava-kontrole-invazivne-strane-vrste-ailanthus-altissima-pajasen-u-hrvatskoj-life19-nat-hr-001070/