Ove godine u našem Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča odvijao se zanimljivi projekt razvoja bioherbicida. Projekt je financirala Zaklada Adris i time omogućila istraživanje i razvoj bioherbicida od invazivne biljne vrste pajasen (Ailanthus altissima).

Pajasen je listopadno drvo pristiglo u Europu u 18. stoljeću kao ukrasno stablo koje se sadilo u drvoredima. Do danas, ova vrsta se raširila na sve kontinente osim Antartike! Najčešće raste pokraj putova, uz ceste i željezničke pruge, u naseljima, na zapuštenim zemljištima te na svim staništima na koje je djelovao čovjek. S obzirom na to da traži puno svjetla, nećemo ga naći duboko u šumama, nego uz njihove rubove.

Zahvaljujući brzom rastu i otpornosti na klimatske uvjete (sušu, visoke i niske temperature, otpornost na štetnike i zagađenje) ova vrsta se uspješno širi staništima diljem svijeta. No, nisu sve osobine pajasena negativne. Naime, ova vrsta proizvodi spoj ailanton, koji onemogućuje rast drugih biljaka u blizini i može biti materijal za proizvodnju prirodnog herbicida. To svojstvo naziva se aleolopatija a vrste ovu strategiju koriste kako bi imale veće šanse za preživljavanje u prirodi.

U našem istraživanju cilj je bio istražiti potencijal pajasena za proizvodnju bioherbicida za primjenu u kućanstvu. Testiran je utjecaj  ekstrakta lista pajasena na klijavost sjemena dva česta korova u Hrvatskoj (jednogodišnje krasolike (Erigeron annuus) i češljugovine (Dipsacus fullonum)) i jedne testne biljke (lucerne (Medicago sativa)). U ovom istraživanju koristili smo 2 ekstrakta lista pajasena, jednog dobivenog od svježih listove te drugog od suhih listova. Oba ekstrakta, pripravljena od suhog i svježeg lista prouzročila su smanjenu klijavost ispitivanih biljaka te pokazala efekt brze biorazgradivosti što je specifičnost bioherbicida. Kako bi postigli trajniji učinak ovog bioherbicida na klijavost korova potrebno je ponoviti postupak aplikacije za 3 do 5 dana.

Na kraju istraživanja, tiskana je edukativna brošura u kojoj se između ostaloga može pronaći recept za pripremu ovog bioherbicida kod kuće.

Za dodatne informacije kontaktirati slobodno nas kontaktirajte na e-mail: civ@iptpo.hr, br: +385 52 408 328 ili putem Facebook stranice Centra.