I ove godine dobivamo puno dojava od ribara o masovnoj pojavi meduza u sjevernom Jadranu. Radi se o meduzi zvanoj morska pluća (Rhizostoma pulmo) koja je uobičajena i česta vrsta u Jadranu, što su potvrdili i talijanski kolege. Može narasti preko 50-60 cm i težiti preko 10 kilograma, a hrani se fito i zooplanktonom. Na taj način smanjuje količinu hrane koja je dostupna drugim karikama hranidbenog lanca, prvenstveno ribama. Iako u pravilu ugibaju pri niskim temperaturama mora, meduze su posljednjih godina sve češće u sjevernom Jadranu zimi.

Točan uzrok masovne pojave meduza se ne zna. Vjerojatno je da je došlo do poremećaja u hranidbenom lancu. Normalan hranidbeni lanac u moru je onaj na čijem su vrhu ribe koje su efikasnije u hranjenju i kompeticiji od meduza. Kad je morski ekosustav osiromašen ribama (npr. zbog prelova), tu ulogu preuzimaju upravo meduze.

Ostali mogući uzroci su eutrofikacija (povećanje količine hranjivih soli u moru što dovodi do cvjetanja fitoplanktona), nedostatak prirodnih neprijatelja (tuna, glavata želva itd.) ili nedovoljno niske temperature mora zbog čega i dalje ima dovoljno rebraša kojima se meduze hrane.