Impresum

IZRADA INTERNETSKE STRANICE

Barbara Sladonja, Danijela Poljuha, Kristina Grozić i Mirela Uzelac

 

GRAFIČKA OBRADA FOTOGRAFIJA

Kristina Grozić

PRIJEVOD I ODRŽAVANJE WEB STRANICE, PISANJE ČLANAKA

Mirela Uzelac

 

FOTOGRAFIJE

IPTPO, arhiva HAOP-a, Andrej Jaklin, Nediljko Landeka, Igor Boršić

 

PROJEKT FINANCIRAO GRAD POREČ